Calea Grivitei, nr. 371, Sector 1, Bucuresti, 010719

Onco Team Diagnostic este in contract cu:

Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti

Analizele de laborator de histopatologie si imunhistochimie se primesc în regim decontat de Casa de Asigurari de Sanatate numai în limita fondurilor alocate lunar laboratorului nostru.

Analizele decontate de CAS sunt:

1. Examen histopatologic procedura completa HE (1-3 blocuri)*

2. Examen histopatologic procedura completa HE (4-6 blocuri)*

3. Examen histopatologic procedura completa HE si coloratii speciale (1-3 blocuri)**

4. Examen histopatologic procedura completa HE si coloratii speciale (4-6 blocuri)**

5. Teste imunohistochimice (se efectuaeaza la recomandarea medicului de specialitate din specialitatile oncologie si hematologie)

6. Citodiagnostic sputa prin incluzii la parafina (1-3 blocuri)*

7. Citodiagnostic lichid punctie*

8. Examen citologic cervico-vaginal Papanicolaou*

Pentru investigatiile de mai sus se pot deconta numai daca probele aduse spre examinare au fost recoltate in regim ambulatoriu, in acest sens pacientul va da o declaratie pe propria raspundere ca  nu a fost internat in spital in ziua recoltarii, conform normelor de aplicare ale contractului cadru in vigoare.

Cu bilet de trimitere se pot prezenta pacientii din toata tara, indiferent de casa de asigurari de care apartin, in limita pfafonului lunar.